Harjoittaminen Zen Centerissä

Järjestämme ohjattua zazenia ympäri vuoden. Lisäksi tarjolla on resitaatiota, opetuspuheita, seremonioita, juhlia ja henkilökohtaista ohjausta. Zengården Ruotsissa tarjoaa intensiivisiä retriittejä (sesshin) sekä rauhoittavaa luostariarkea.

Liittyminen jäseneksi

Johdantokurssin hintaan sisältyy osallistuminen yhteen vapaavalintaiseen ohjattuun zazeniin. Lisäksi saat kahden kuukauden koejäsenyyden puoleen hintaan (15 EUR / kk). Koejäsenyyden aikana voit osallistua ohjattuun zazeniin. Näin voit tutustua ryhmäämme ja saada tukea johdannolla aloittamallesi harjoitukselle. Henkilökohtaista opastusta on tarjolla viikottain.

Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun, 30 euroa/kk tällä hetkellä. Hallitus ja yksittäinen jäsen voivat yhdessä sopia alennetusta tai korkeammasta henkilökohtaisesta jäsenmaksusta.

Toivomme, että jäsenmaksu nähdään lahjoituksena. Jokainen jäsen osaltaan mahdollistaa zen-harjoituksen paitsi itselleen myös muille. Jäsenenä saat esimerkiksi seuraavat edut:

  • Vapaa osallistuminen zazeniin
  • Alennus retriittimaksuista, sesshineistä sekä Zengårdenin päivämaksuista
  • Voit lainata kirjoja zendon kirjastosta
  • Zenbuddhistiska Samfundetin jäsensivuilla voit kuunnella tai ladata opetuspuheita
  • Saat tiedotteita jazenet-tiedotuslistalta

Halutessasi liittyä jäseneksi, keskustele asiasta jonkun ohjaajan kanssa ja täytä jäsenhakemus.

Ohjattu zazen

Toimintamme keskeisin muoto on järjestää ohjattua zazenia. Zazeniin osallistuminen edellyttää, että olet käynyt johdantokurssin tai harjoittanut zazenia jossain toisessa zenryhmässä.

Muodollinen zazen-harjoitus kulkee perinteisen, vuosisatojen kuluessa hyväksi havaitun kaavan mukaan. Zazenin aluista ja lopuista ilmoitetaan erilaisilla soittimilla, inkhin-kellolla ja puukapuloilla. Harjoituksen lopuksi resitoidaan neljä valaa ja tehdään kolme kumarrusta. Tarkemmin zazenoppaassa.

Zazenin aikana istutaan liikehtimättä. Esimerkiksi huonoksi painunutta ryhtiä voi korjata, mutta jalkojen asentoa ei ole tarkoitus vaihtaa. Opetuspuheen aikana voi vaihtaa asentoa muutaman kerran, kunhan ei häiritse muita.

Ovi menee kiinni 5 minuuttia ennen zazenin alkua, eikä myöhästyneitä käydä päästämässä erikseen sisään.

Teehetkillä zazenin jälkeen käydään usein antoisia keskusteluita.

Zazenkai

Järjestämme viikonloppuisin zazenkaita eli kokopäivänmeditaatioita.

Retriitti

Retriitti tarjoaa tilaisuuden harjoittaa kokonainen viikonloppu opettajan johdolla ja poissa arkirutiineista.

Sesshin

Sesshin tarkoittaa suomeksi ”yhdistää mieli”. Se on intensiivinen, tyypillisesti 4 tai 7 päivää kestävä zenmeditaatioretriitti. Ohjattua zazenia on noin 9 tuntia päivässä.

Sesshinillä saa henkilökohtaista opetusta samaan aikaan kun meditaatio on intensiivisintä. Dokusan, kahdenkeskinen keskustelu opettajan kanssa, on mahdollista useita kertoja päivässä. Tavallista elämää viettävälle sesshin on mahdollisuus päästä hetkeksi harjoittamaan luostarinomaiseen ympäristöön, jollaisessa zenharjoitus on aikoinaan kehittynyt.

Kun haluat tietää tarkemmin sesshineistä, kysy ohjaajilta.

Sesshinavustus tukee vähävaraisten harjoittajien sesshineillä ja retriitillä käyntiä.

  • Yhdistys voi maksaa puolet sesshinin tai retriitin osallistumismaksusta
  • Samalle henkilölle annetaan avustusta enintään kaksi kertaa vuodessa
  • Kirjalliset hakemukset käsittelee Helsinki Zen Centerin hallitus
  • Ensimmäistä sesshiniä tai retriittiä varten annetaan tukea vain erityistapauksissa
  • Lisätietoja hallituksen jäseniltä

Dokusan ja daisan – henkilökohtainen ohjaus

Zentraditio perustuu henkilökohtaiseen opetukseen. Perinteinen opetustilanne on dokusan, kahdenkeskinen kohtaaminen opettajan kanssa. Daisan on kahdenkeskinen keskustelu zenpapin kanssa.

Dokusaniin ja daisaniin pääsee viikottain, ja ajat näkyvät aikataulussa.

Resitaatio

Resitaatio on meditaation muoto. Tyypillinen resitaatio kestää noin 15 minuuttia ja siihen kuuluu keskeisiä zenbuddhalaisia tekstejä kuten ydinsuutra.

Opetuspuheet

Opetuspuheita on tarjolla zazenkaissa, retriiteillä ja joskus iltazazenissakin. Ne valottavat zen-tradition näkökulmaa elämän ilmöihin. Usein teemana on buddhalaisuuden keskeisiä opetuksia, mutta mikä tahansa inhimillisesti merkittävä aihe on mahdollinen. Opettajan opetuspuhetta kutsutaan nimellä teisho.

Seremoniat

Buddhalaisen tradition näkökulmasta tärkeimmät seremoniat ovat hautajaisseremonia sekä jukai, jossa muodollisesti liitytään buddhalaiseen traditioon.

Harjoittajia varten järjestämme katumusseremonioita ja muistoseremonioita. Avustusseremonia järjestetään kun sille on tarvetta. Uudenvuoden vastaanottoon liittyy perinteinen kodinpuhdistusseremonia.

Pyydettäessä järjestämme myös elämänkaaren siirtymäriittejä, kuten hääseremonia ja nimenanto.

Seremoniat kuuluvat olennaisena osana zenbuddhalaiseen harjoitukseen. Niitä järjestetään vuodenkierron mukaan (esim. Vesak-juhlassa toukokuussa) ja myös tarpeen mukaan tai tilauksesta (esim. häät ja hautajaiset).