Jäsenyys Helsinki Zen Centerissä

Liittyminen jäseneksi

Johdantokurssin hintaan sisältyy osallistuminen yhteen vapaavalintaiseen ohjattuun zazeniin. Lisäksi saat kahden kuukauden koejäsenyyden puoleen hintaan (15 EUR / kk). Koejäsenyyden aikana voit osallistua ohjattuun zazeniin. Näin voit tutustua ryhmäämme ja saada tukea johdannolla aloittamallesi harjoitukselle. Henkilökohtaista opastusta on tarjolla viikottain.

Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun, 30 euroa/kk tällä hetkellä. Hallitus ja yksittäinen jäsen voivat yhdessä sopia alennetusta tai korkeammasta henkilökohtaisesta jäsenmaksusta.

Toivomme, että jäsenmaksu nähdään lahjoituksena. Jokainen jäsen osaltaan mahdollistaa zen-harjoituksen paitsi itselleen myös muille. Jäsenenä saat esimerkiksi seuraavat edut:

  • Vapaa osallistuminen zazeniin
  • Alennus retriittimaksuista, sesshineistä sekä Zengårdenin päivämaksuista
  • Voit lainata kirjoja zendon kirjastosta
  • Zenbuddhistiska Samfundetin jäsensivuilla voit kuunnella tai ladata opetuspuheita
  • Saat tiedotteita jazenet-tiedotuslistalta

Halutessasi liittyä jäseneksi, keskustele asiasta jonkun ohjaajan kanssa ja täytä jäsenhakemus.

Harjoittajan polku

Zeniin tutustuminen alkaa usein tiedon hankkimisella esimerkiksi yleisöluennolla, lukemalla kirjoja tai keskustelemalla zeniä harjoittavien kanssa. Joku voi osallistua johdantoon heti zenistä kuultuaan, joku saattaa pohtia kymmenen vuotta ennenkuin tarve omaan harjoittamiseen kasvaa riittäväksi.

Zenin harjoittamiseen ja toimintaamme voi tutustua osallistumalla johdantokurssille ja aloittamalla säännöllinen zazen. Tämä avaa mahdollisuuden harjoittaa yhdessä ryhmän kanssa sekä opettajan johdolla. Näin pääsee kosketuksiin elävän tradition kanssa ja tuustumaan ryhmämme ilmapiiriin. Keskustelua on tarjolla aina zazenin jälkeen teen tai aamukahvin ääreellä.

Zenin harjoittaminen on pitkäjänteistä työtä. Tärkeintä on tehdä zazenia kotona tai zendossa, mieluiten joka päivä. Meditaatio, sitoutuminen omaan harjoitukseen sekä harjoituksen vaikutus jokapäiväiseen elämään etenevät käsi kädessä luonnollisella tavalla. Se ei aina ole helppoa.

Henkilökohtainen opetus on keskeistä zentraditiossa ja tapahtuu oleellisesti dokusanissa, perinteisessä kahdenkeskisessä opetustilanteessa. Dokusaniin pääsee opettajan vieraillessa Suomessa sekä käymällä Zengårdenissa.

Luottamus harjoitukseen ja opettajaan syvenee vähitellen ajan ja kokemuksen myötä. Kuuntelemalla opettajan opetuspuheita ja käymällä dokusanissa voi muodostaa käsityksensä siitä sopiiko tämä opettaja minulle. Luottamuksen synnyttyä oppilas voi pyytää opettajan henkilökohtaiseksi oppilaaksi, mikä merkitsee molemminpuolista sitoutumista opetussuhteeseen.

Zenin harjoittajan voi nähdä pitävän kaulassaan kangaspaloista ommeltua rakusua. Ruskea rakusu on eräänlainen oppisopimus, joka symboloi oppilaan sitoutumista opettajaan ja perimyslinjaan. Sitä pidetään zazenissa ja muissa harjoittamiseen liittyvissä tilaisuuksissa. Rakusu syntyi aikoinaan, kun buddhalaisuutta vainottiin. Munkit kantoivat kaavusta leikattua palaa vaatteidensa alla, kun kaavun pitäminen julkisesti oli kielletty.

Kolmen Jalokiven Veljeskunta, 3JO

Veljeskuntaan liittyminen antaa mahdollisuuden edelleen syventää sitoutumistaan tähän traditioon. Veljeskunnan jäsenet tekevät käytännön työtä sanghan hyväksi esimerkiksi ohjaamalla zazenia tai ottamalla hallinnollista vastuuta. Veljeskunnan jäsenillä on musta rakusu.

Veljeskunnassa on sekä maallikkojäseniä että zenpappeja. Maallikkojäseneksi vihkiminen edellyttää 7 vuoden jäsenyyttä sekä mentorin johdolla tapahtuvaa 1-3 vuoden noviisikoulutusta. Tämä on mahdollista tavallisen perhe- ja työelämän ohessa.

Zen-pappi sitoutuu ensisijaisesti harjoittamaan, palvelemaan sanghaa ja käymään 3 vuoden noviisikoulutuksen Zengårdenissa. Vihkiseremoniassa zenpappi vannoo omistavansa elämänsä Dharmalle (dharma=buddhalainen opetus), eikä hänellä ole muita merkittäviä velvotteita kuten huollettavia lapsia tai työuraa.